0481-30242 info@heidemans.se

Nya idéer?

Har du fått nya idéer under sommaren och funderar du nu på att starta eller kanske utveckla din befintliga verksamhet? Besök oss på kontoret så träffas vi för ett kostnadsfritt möte där vi gemensamt kan diskutera och vända på dina tankar.

Hör av dig!

Är Du på rätt väg?

Det räcker knappast med en god idé för att utveckla sitt företag. Det krävs självklart stenhårt arbete och – inte minst – löpande uppföljning för att verkligen ta reda på om man är på rätt väg.

Är man inte på rätt väg måste man gå tillbaka och skruva på detaljerna för att förändra och förbättra.

Poängen är: utan uppföljning har du ingen koll! Hör av dig till oss så hjälper vi dig att få än bättre koll på läget.

I spåren av Covid-19

I spåren av Covid-19 är det väldigt få saker i samhället som inte påverkas i någon utsträckning. Den svenska regeringen har sjösatt olika stödåtgärder i syfte att underlätta för de som drabbas. 

Det är självfallet viktigt att veta dels vilka möjligheter som står till buds men även vilka regler som måste följas. Skatteverket har en sammanställning över de olika åtgärder som finns för respektive aktör. Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss. 

Hösten bjuder på nya möjligheter!

Efter en sommar med lite ledighet och semester är det nu dags att kicka igång hösten på allvar. Hösten är också ett utmärkt tillfälle att komma i ordning, förändra och utveckla saker mot det bättre. Att reflektera över sin rutiner och sätt arbetssätt är en naturlig del i att utveckla både sig själv och sin verksamhet.

Här hittar du höstens viktiga datum för dig som företagare.