0481-30242 info@heidemans.se

Heidemans Bokföringsservice – vi har räknat rätt i 30 år!

Heidemans Bokföringsservice är väletablerat i Nybrotrakten, med Orrefors som självklart nav. Våra kunder, i huvudsak små och mellanstora företag samt jord- och skogsbrukare, finns i Nybro med omnejd. Vi tycker att det personliga mötet har stor betydelse för kvalitén på vårt arbete. Där har vi en fördel jämfört med stora byråer. Hos oss träffar du antigen Karin eller Peter, inga fler är inblandade!

Vilka är vi?

Karin Heideman startade företaget redan 1987 och är dess ägare. Har utfört redovisning och skatterådgivning sedan 1987 i egen regi, dessförinnan anställd på redovisningsbyrå några år. Hösten 2020 började Peter Lilja på Heidemans Bokföringsservice. Tillsammans arbetar vi hårt för att leverera god service till våra kunder. 

Vad kan vi hjälpa Dig med?

Vi utför de flesta administrativa tjänster som ett företag kan ha behov av. Vi jobbar inte efter några fasta mallar eller modeller utan anpassar oss efter kundens önskemål. Allt från att utföra bokföring en gång i månaden, till att sköta hela ekonomifunktionen. Vi kommer gärna ut till företaget och utför vårt uppdrag där om det är den bästa lösningen. Många mindre företag föredrar att lämna in bokföringsmaterial till oss och sedan utför vi redovisningen. Vid årets slut så hjälper vi naturligtvis till med bokslutsarbetet.

Skatterådgivning och deklarationer är en stor del av vårt arbete. Det är oerhört viktigt att man har en dialog med kunden om detta hela året, inte bara vid årsbokslutet. När det gäller revisioner har vi ett antal samarbetspartners som vi jobbar med. Vi utför redovisning och årsbokslut, sedan tar revisorn hand om själva revisionen. Detta tycker vi fungerar mycket bra och blir kostnadseffektivt för kunden.

Vad kostar det?

När vi diskuterar med kunder om hur redovisningsupplägget skall vara så fokuserar vi på några faktorer: Det skall fungera för kunden och man ska ha bra kontroll över sin verksamhet. Men de är också viktigt att vårt arbete sker på ett kostnadseffektivt sätt. Vi är ju alla småföretagare som vet att man hela tiden måste jaga kostnader! Med det sagt så ska man ändå inte tumma på kvalitén, det gäller att planera på bästa sätt.

Vill Du veta mer är Du välkommen att höra av Dig!