0481-30242 info@heidemans.se

Det räcker knappast med en god idé för att utveckla sitt företag. Det krävs självklart stenhårt arbete och – inte minst – löpande uppföljning för att verkligen ta reda på om man är på rätt väg.

Är man inte på rätt väg måste man gå tillbaka och skruva på detaljerna för att förändra och förbättra.

Poängen är: utan uppföljning har du ingen koll! Hör av dig till oss så hjälper vi dig att få än bättre koll på läget.