0481-30242 info@heidemans.se

I spåren av Covid-19 är det väldigt få saker i samhället som inte påverkas i någon utsträckning. Den svenska regeringen har sjösatt olika stödåtgärder i syfte att underlätta för de som drabbas. 

Det är självfallet viktigt att veta dels vilka möjligheter som står till buds men även vilka regler som måste följas. Skatteverket har en sammanställning över de olika åtgärder som finns för respektive aktör. Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta oss.