0481-30242 info@heidemans.se
Visste du att den genomsnittliga kötiden (telefon) till Skatteverket var 15 minuter och 14 sekunder under 2017? Det är en ökning med 24% sedan 2016. Man svarade på 3,3 miljoner samtal i Skatteupplysningen under året. Därtill besvarande man en halv miljon frågor via e-post. Skatteverkets årsredovisning innehåller en hel del siffror och fakta. Det som är slående är den snabba teknikutvecklingen. Vid ingången av 2017 hade 741 000 privatpersoner och företag en digital brevlåda för säker myndighetspost. Denna siffra har ökat till över två miljoner vid årets slut! Det är ingen vågad gissning att denna utveckling kommer att fortsätta. Med ny teknik och nya lösningar kommer också nya möjligheter för dig som företagare. Rätt utnyttjad kan ny teknik ge dig både högre lönsamhet och en bättre vardag då du kan fokusera på rätt saker. Hör av dig så hjälper vi dig framåt!